Ano ang maaaring maging implikasyon ng peminisasyon ng migrasyon?

Katanungan

ano ang maaaring maging implikasyon ng peminisasyon ng migrasyon?

Sagot verified answer sagot

Ang maaaring maging implikasyon ng peminisasyon sa migrasyon ay ang pagbabago sa pangkasariang tungkulin o gampanin.

Ang pemenisasyon sa konsepto ng migrasyon ay tumutukoy sa bilang ng bahagdan ng mga kababaihang nagtatrabaho. Isa sa maaaring maging implikasyon nito ang malaking pagbabago sa gampaning ginagampanan ng babae at lalaki higit na lalo sa kanilang pamilya.

Kung ang mga kababaihan ang siyang naghahanapbuhay ang konsepto o pagkilala sa mga babae bilang isang may bahay lamang ay nababago dahil sa pagkakataong ito, ang mga lalaki ang naiiwan sa bahay upang mag-alaga at magsaayos ng bahay samantalang ang babae ay nasal abas upang kumite ng perang magagamit sa pang-araw-araw na gastusin.