Ano ang mga aspekto ng kultura?

Katanungan

ano ang mga aspekto ng kultura?

Sagot verified answer sagot

Ang mga aspetong bumubuo sa kultura ay paniniwala, katangian, at tradisyon. ANg kultura ay ang tinatawag na kabuuang pamamaraan ng pamumuhay ng mga indibidwal na kabilang sa iisang komunidad o lipunan.

Ito ay binubuo ng tatlong aspeto. Ito ay ang paniniwala o ang pananampalataya ng mga tao sa kinikilala nilang lumikha; katangian o ang paraan ng pakikipag-kapwa tao ng bawat indibidwal.

Ito ay mga ugaling taglay ng bawat isa na maaaring magkakaiba subalit hindi maiiwasang mayroong hindi kawili-wili.

Sa aspetong ito, natututunan ng mga tao na umunawa at gumalang sa pagkakaiba ng bawat isa. At ang tradisyon o iba’t ibang gawi na umiiral sa isang lipunan.