Ano ang mga aspektong binigyan mo ng mataas na prayoridad bakit?

Katanungan

ano ang mga aspektong binigyan mo ng mataas na prayoridad bakit?

Sagot verified answer sagot

Ano ang mga aspektong binigyan mo ng mataas na prayoridad bakitAng mga aspektong binigyan ko ng mataas na prayoridad ay ang edukasyon at pamilya. Mahalaga ang edukasyon sapagkat ito ang makapagbibigay sa atin ng mga kaalamang kailangan natin upang magkaroon ng magandang kinabukasan.

Kung ang bawat isa ay magkakaroon ng sapat na kaalaman, hindi na sila maloloko ng iba at mas magkakaroon sila ng pagkakataon na makamit ang kanilang mga pangarap.

Ang pamilya naman ay mahalaga rin sapagkat ang pamilya ang huhubog sa personalidad at pagpapahalaga ng kanilang mga miyembro. Ang pamilya rin ang susuporta sa miyembro upang makamit at magawa ang mga hakbang upang matupad ang kaniyang mga mithiin sa buhay.