Ano ang mga bagay na iyong iniisip at isinaalang alang bago ang paggawa ng desisyon?

Katanungan

ano ang mga bagay na iyong iniisip at isinaalang alang bago ang paggawa ng desisyon?

Sagot verified answer sagot

Bago gumawa ng isang desisyon ay dapat naman talagang pag-isipan ito nang mabuti. Dahil ang bawat desisyon na gagawin natin ay lubos na makakaapekto sa ating buhay, gaano man kaliit o kalaki.

Kaya naman ako, bago ako mag-pasya o gumawa ng desisyon, ay may mga bagay akong iniisip. Una na rito ay, “kailangan ko na ba itong pagdesisyonan ngayon?” Kung hindi naman urgent o kinakailangan ay ipagpapaliban ko muna.

Kung kinakailangan ng pinansyal na pagpapasya ay sinisigurado kong tinigtignan kong kasya ang pera at tama ang komputasyon ko. Iniisip ko rin ang magiging reaksyon ng aking pamilya at mahal sa buhay.