Ano ang mga dahilan ng pagkakaroon ng uri o barayti ng wika?

Katanungan

Ano ang mga dahilan ng pagkakaroon ng uri o barayti ng wika?

Sagot verified answer sagot

Ano ang mga dahilan ng pagkakaroon ng uri o barayti ng wikaIba-iba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng barayiti o uri ng wika. Ang pinakasinasabing dahilan nito ay ang pagkakaroon ng bansa ng iba’t ibang uri ng lipunan, pamayanan, o pangkat.

Ang isang bansang tulad ng Pilipinas na nabubuhay nang layo-layo sa isa’t isa dahil sa mga pulo, ay nakabubuo ng mga wika na taal o likas lamang sa kanila.

Maaari ding maiturong dahilan ang iba pang salik na may kinalaman na sa pamumuhay ng tao tulad ng pagkakaiba ng antas ng edukasyon, edad, kasarian, at maging ang okupasyon at trabaho. Ang pagkakaibang ito sa antas ng pamumuhay ay isang dahilan din sa pagkakaiba ng wika.