Ano ang mga dapat gawin kung ikaw ay di magkatulad sa iyong pinangako?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

ano ang mga dapat gawin kung ikaw ay di magkatulad sa iyong pinangako?

Sagot verified answer sagot

Kung ikaw ay hindi makatupad sa pangakong iyong binitawan, ikaw ay dapat na humingi ng kapatawaran. Ang isang pangako ay kinapapalooban ng mga salaysay na binibitawan ng isang indibidwal sa kanyang kapwa.

Subalit sa mga ilang pagkakataon, ito ay hindi naisasakatuparan o natutupad. Kung kaya naman, kung ang pangako ay hindi naisakilos dapat ay humingi ng kapatawaran o dispensa sa taong pinangakuan.

Ang paghingi nito ay hindi man lubos na nakaaalis ng bigat na nararamdaman ng taong pinangakuan ngunit ito ay nakatutulong upang higit na maunawaan ng kablang panig ang iyong saloobin. Ito rin ang nakatutulong upang mapagaan ang saloobin ng taong nangako at ng pinangakuan.