Ano ang mga dapat gawin upang masiguradong ligtas ang sarili, anak at pamilya sa internet​?

Katanungan

Dapat gawin para masiguradong ligtas ang sarili, anak at pamilya sa internet​?

Sagot verified answer sagot

Ang paggamit ng internet ay likas na nakatutulong sa bawat indibidwal ayon sa pangangailangang kailangang tugunan ng aspetong ito.

Subalit ibayong pagiingat ang dapat gawin upang masigurong ligtas ang sarili, anak, at pamilya sa paggamit nito.

Para sa sarili, dapat na mag-ingat at suriing mabuti ang mga website na bubuksan, iwasan ang pakikipag-usap sa mga taong hindi kakilala, huwag maglagay ng mga impormasyon sa social media na maaaring gamitin sa hindi maganda, at dapat na magkaroon ng tamang oras sa paggamit nito.

Para siguruhing ligtas ang mga anak, sikaping ipaunawa sakanila na hindi dapat magbigay ng mga personal na impormasyon sa mga taong hindi kakilala, turuan silang maging bukas sa komunikasyon kung may pagkakataong sila ay nakatanggap ng di kaaya-ayang impormasyon, at bigyan sila ng limitadong oras sa paggamit nito upang maiwasan ang radiation.

At para sa pamilya, dapat batid ng magulang ang mga aktibidad na ginagawa ng mga anak kung gumagamit ng internet, gumawa ng mga regulasyon o tuntunin sa wastong gamit ng internet na siyang tutupdin ng mga miyembro ng pamilya, at gabayan ang mga miyembro ng pamilya lalo na ang mga menor-de edad sa paggamit sa internet.