Ano ang mga katangian na may kinalaman sa matalino o mapanuring pagpapasya na dapat taglayin ng bawat isa?

Katanungan

ano ang mga katangian na may kinalaman sa matalino o mapanuring pagpapasya na dapat taglayin ng bawat isa?

Sagot verified answer sagot

ang mga katangian na may kinalaman sa matalino o mapanuring pagpapasya na dapat taglayin ng bawat isa ay mapanuring pag-iisip, maingat nap ag-iisip, at tatag ng loob at pag-uugali.

Ang matalinong pagbuo ng isang pasya o desisyon ay nakakamtan sa tulong ng mga katangiang dapat taglayin ng bawat indibdiwal.

Una na rito ang pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip na kapaki-pakinabang sa pagtitimbang ng problema o suliranin upang sa gayon ay matukoy ang ugat at lalim nito.

Ikalawa, ang maingat na pag-iisip ay mahalaga sapagkat nakatutulong ito upang maiwasang may masaktan.

Ang ang panghuli, ang katatagan ng loob at pag-uugali ay nakatutulong upang makabuo ng desisyon para sa mabuting kapakanan ng lahat.