Ano ang mga katangian ng mapanagutang tagasunod?

Katanungan Sagot

6

Katanungan

ano ang mga katangian ng mapanagutang tagasunod?

Sagot verified answer sagot

Para maging isang mapanagutang tagasunod, dapat ay nagtataglay ka ng mga sumusunod na katangian.

Unang-una, ikaw dapat ay may respeto para sa iyong lider, sa iba pang mga taga-sunod, at sa iba pang mga kapwa tao. Dapat ay matuto ka ring maging responsible para sa iyong mga aksyon at mga salita.

Maging matalino ka rin sa mga desisyon na iyong gagawin, lalo na sa pagpili n glider ng iyong pangkat.

Maging matulungin sa miyembro kung kinakailangan. Makiisa sa mga programa at alituntunin ng pangkat. Huwag maging pasaway at sumunod sa mga utos at batas. Maging mabuting impluwensiya ka rin.