Ano ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat mapanagutan?

Katanungan

ano ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat mapanagutan?

Sagot verified answer sagot

Ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat panagutan ay ang di-kusang loob, kusang-loob, at walanng kusang-loob na mga kilos.

Ang makatao at mapanagutang kilos ay ang mga aksyong ginagawa ng isang tao upang mailayo ang kanyang sarili gayundin ang kanyang kapwa sa mga bagay na hindi kaaya-aya na posibleng mangyari.

Ito ay nahahati sa tatlong kilos, ang di-kusang loob o ang pagkilos ng isang tao ng hindi bukal sa kanyang kalooban, ang kusang loob na kung saan ang kilos ng isang tao ay kakikitaan ng pagsang-ayon at tiyak na kaalaman, at ang walang kusang-loob na tumutukoy sa walang pagsang-ayon gayundin ng kaalaman hinggil sa kilos na isasagawa.