Ano ang nabago sa aking pananaw tungkol sa kalayaan?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

ano ang nabago sa aking pananaw tungkol sa kalayaan?

Sagot verified answer sagot

Ilang beses nang nasabi sa atin sa paaralan na ang bawat tao ay may tinatamasang kalayaan mula pagkapanganak pa lamang.

Habang ako ay patuloy na lumalaki at nagkakaroon ng mas maraming kaalaman, ang aking pananaw tungkol sa kalayaan ay nagbabago.

Kung noon ay inaakala kong ang kalayaan ng isang tao ay walang hangganan, natutunan ko na hindi tama iyon. Ang kalayaan natin ay limitado lamang.

Gaya nang napag-aralan, kakambal ng kalayaan ang pananagutan. May mga batas at alituntunin tayong sinusunod sa lipunan.

Ang mga ito ang nagdidikta ng hangganan ng ating kalayaan. Kung tayo ay lalabag sa batas, tayo ay haharap sa kaparusahang nararapat.