Ano ang napansin mong pagkakaiba ng iyong mga itinala?

Katanungan

ano ang napansin mong pagkakaiba ng iyong mga itinala?

Sagot verified answer sagot

Ang pagkakaiba ng aking mga naitala tungkol sa sex at gender ay ang sex ay isang bayolohikal na pagkilala sa kasarian ng isang indibidwal na kinapapalooban ng dalawang klase, ang pagiging babe at ang pagiging lalaki na matitiyak sa ari ng isang tao mula sa kanyang pagkasilang.

Samantala, ang gender naman ay tumutukoy sa klasipikasyon ng isang kasarian ng tao ayon sa lipunang kanyang ginagalawan.

Ito ay madalas naaapektuhan ng iba’t ibang salik kung kaya sa komunidad ay nakilala ang pagkakaroon ng lalaki, pusong lalaki, babae, at pusong babae na bagamat nagkakaiba sa bayolohikal na kasarian ito ay isinasakilos ayon sa nararamdaman.