Ano ang natuklasan mo sa gawaing ito tungkol sa kakayahan ng iyong isip?

Katanungan

Ano ang natuklasan mo sa gawaing ito tungkol sa kakayahan ng iyong isip? 😮

Sagot verified answer sagot

Ano ang natuklasan mo sa gawaing ito tungkol sa kakayahan ng iyong isipNatutuhan ko mula sa nasabing gawain tungkil sa kakayahan ng aking isip ay kaya mong pagyabungin ang iyong kakayahan sa pag-iisip kung maraming impormasyon kang makakalap at makukuha mula sa iyong ginagawang pag-aaral.

Nabatid ko na ang isang tao ay may kakayahan at may tungkulin na pagyamain ang kaniyang kakayahan sa pag-iisip dahil ang mas malawak na kakayahan ng isip na mag-analisa at tumukoy ng mga bagay-bagay ay malaki ang maitutulong sa kaniya lalo na sa mga bagay na kahaharapin niya sa buhay.

Ang kritikal na pag-iisip ay makatutulong sa isang tao na malagpasan ang anumang hamong kaniyang kahaharapin.