Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng sistema ng edukasyon ng Pakistan at Pilipinas ipaliwanag?

Katanungan

ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng sistema ng edukasyon ng pakistan at pilipinas ipaliwanag?

Sagot verified answer sagot

Ang pagkakaiba ay ang Pilipinas, mayroong implementasyon ng K to 12 na kung saan mayroong Elementary, Junior High, High School, Senior High, at College. Habang ang Pakistan naman ay mayroong Preschool, Primary, Middle, High, Intermediate, at University Level.

Ang pagkaka-parehas naman ay may karapatang mag aral ang mga kabataan sa pampublikong paaralan at makamit ang kalidad na edukasyon.

Mahalaga na makapag aral pa rin ang mga kabataan kahit ano pa man ang estado nila sa buhay dahil ito ay kanilang batayang karapatan. Marapat lamang din matamasa nila ito dahil para rin ito sa pag unlad ng isang bansa tulad ng Pilipinas.