Ano ang pagkakaiba ng flow at stock figures?

Katanungan

ano ang pagkakaiba ng flow at stock figures?

Sagot verified answer sagot

Ilang mga pigura ang ginagamit upang mabigyang linaw ang mga ideyang may kaugnayan sa konsepto ng migrasyon. Ilan sa mga ito ang flow at stock figures na kapwa may kani-kanyang gamit.

Ang flow figures ay ginagamit upang matukoy o malaman ang bilang ng mga pumapasok na dayuhan sa isang bansa sa loob ng isang taon. Kabilang din sa sinusukat nito ang dami ng bilang ng mga indibidwal na lumalabas ng bansa.

Samantala ang stock figures naman ay tumutukoy sa dami ng mga indibidwal na pumapasok sa ibang bansa na mas pinipiling manatili o manirahan sa bansang pinuntahan. Ito ang siyang ginagamit upang maunawaan ang epekto ng migrasyon na pang-matagalan.