Ano ang pagkakaiba ng ligal na pananaw at lumawak na pananaw?

Katanungan

ano ang pagkakaiba ng ligal na pananaw at lumawak na pananaw?

Sagot verified answer sagot

Ang ligal na pananaw ay isang uri ng pananaw na kung saan ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabase sa leglidad alinsunod sa isinasaad ng Saligang Batas ng isang bansa.

Samantala ang lumawak na pananaw naman ay tumutukoy sa iba’t ibang gampanin o tungkulin na may kaugnayan sa pagkamamamayan ng isang indibidwal.

Ang pagkamamamayan ay nahahati sa dalawang pananaw, ang legal na pananaw na kung saan ginagawang batayan ang Saligang Batas upang mabiyayan ng pagkamamamayan ang isang indibidwal.

Sa Pilipinas, ang batayan nito ay ang 1987 Philippine Constitution. Sa kabilang banda naman, ang lumawak na pananaw ay ang mga kaakibat na tungkulin ng isang mamamayan sa bansang kanyang kinabibilangan.