Ano ang pagkakaiba ng mabuti at tama?

Katanungan

ano ang pagkakaiba ng mabuti at tama?

Sagot verified answer sagot

Ang pagiging tama at mabuti ayd alawang kaisipang kinapapalooban ng malaking pagkakaiba. Ang tama ay tumutukoy sa kawastusan at pagiging tuwid o makatarungan ng isang gawain o aksyon na nakabatay sa isang ganap na pangyayari.

Masasabing tama ang gampanin kung ito ay nakapagdudulot ng positibo at negatibo. Positibo sa taga-ganap sapagkat ginawa lamang niya ang marapat gawin subalit nagiging negatibo dahil maaaring may matapakan siyang tao.

Sa kabilang banda, ang mabuti naman ay tumutukoy sa kagandahang-loob ng isang tao. Ito ay isang gampanin na ang hangad ay kabutihang panlahat.

Taliwas sa konsepto ng pagiging tama, ang mabuti ay naglalayong makapagpakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa.