Ano ang paksa o tema ng binasang mitolohiya?

Katanungan

ano ang paksa o tema ng binasang mitolohiya?

Sagot verified answer sagot

Kapangyarihan ang pangunahing tema ng akda patungkol kina Thor at Loki at ang kanilang paglalakbay patungo sa lupain ng mga higante.

Sina Thor at Loki ay magkapatid na anak ng diyos na si Odin. Diyos rin naman ang turing sa kanila. Ang mga diyos at ang mga higante ay likas na magkaaway sa kanilang lipunan.

Ipinadala ni Odin si Thor sa lupain ng mga higante upang ipakita ang kayang taglay na lakas at kapangyarihan bilang diyos ng langit at kulog.

Ngunit di inaasahan na malalakas at matatapang rin ang mga higante. Si Loki ay sumunod sa kanyang kapatid upang tulungan itong masupil ang mga kaaway.