Ano ang palatandaan na ang tao ay may kilos loob?

Katanungan Sagot

Katanungan

ano ang palatandaan na ang tao ay may kilos loob?

Sagot verified answer sagot

Ang isang taong may kilos-loob ay mapatutunayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bukal na kaisipan sa pagsagot at pagtanggap sa mga katanungang tumutugon sa bawat paano at bakit.

Ang pagkakaroon ng kilos-loob ay tumutukoy sa kawilihan ng isang indibidwal upang gawin o hindi gawin ang isang bagay.

Nakatutulong ito upang maliwanagan ang mga desisyon o mga hakbang na nais o maaaring gawin upang tugunan ang isang kakulangan o tugunan ang isang suliranin.

Ang pagtataglay ng kilos-loob ay dapat na nag-uugat sa pagkakaroon ng tao ng iba’t ibang layunin na siyang magiging dahilan upang maisakatuparan ang isang kilos ng may kawilihan o pagkukusa.