Ano ang pangunahing batayan ng pagkilos ng tao sa kanyang pang araw-araw na pamumuhay?

Katanungan

Ano ang pangunahing batayan ng pagkilos ng tao sa kanyang pang araw-araw na pamumuhay?

Sagot verified answer sagot

Ano ang pangunahing batayan ng pagkilos ng tao sa kanyang pang araw-araw na pamumuhayAng pangunahing batayan ng pagkilos ng tao sa kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay ay ang relihiyon.

Ang relihiyon ay isang bahagi ng buhay ng tao na nagtuturo sa kaniya ng kaniyang kabuluhan sa mundo at kung bakit siya nabubuhay sa araw-araw.

Hindi man direktang sinasabi ng relihiyon kung paano dapat gastahin o isagawa ng isang tao ang kaniyang mga aktibidad sa isang araw, ito naman ang nagiging batayan niya sa mga desisyon at kilos na isasagawa.

Kinakailangang nakabatay sa kabutihan ang bawat kilos na gagawin upang maging makabuluhan ang buhay sa araw-araw. Sa relihiyon din humuhugot ng lakas ng loob ang marami sa atin sa tuwing may problema.