ano ang panunuring pampanitikan?

Katanungan

ano ang panunuring pampanitikan?

Sagot verified answer sagot

Ang panunuring pampanitikan ay isang pagsusuri nang malalim at kritikal sa mga akda ng mga manunulat upang mahimay ang kanilang mga likha at malaman ang tunay na mensahe nito.

Ang pagsusuri ng mga akda ay makatutulong sa mga pag-aaral upang malaman ang kanilang gustong iparating sa mga mambabasa o kaya suriin ang iba’t ibang simbolismo na ibinigay ng may akda.

Sa panunuri rin ay mabubuksan ang mga kritisismo hinggil sa akda, dito makikita ang maaaring patlang o kakulangan sa isang likha dahil pinupuna nito ang mga teknikal na kabuuhan. Maganda na may panunuring pampanitikan dahil naiwawasto at napapaunlad ang mga gawain.