Ano ang patakarang kooptasyon?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang patakarang kooptasyon?

Sagot verified answer sagot

Ang patakarang kooptasyon ay tumutukoy sa mga pangaakit ng mga dayuhan o mula sa ibang bansa na yakapin ng mga mamamayan ng ibang bansa ang kanilang mga paniniwala maging kultura.

Sa Pilipinas, ang kooptasyon ay nabuo noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano kung saan matapos mapagtagumapayan na mapaalis ang mga kastila sa bansa ay hindi lumisan ng Pilipinas ang mga Amerikano.

Sa pagkakataong ito, nakabuo sila ng isang tinatawag na kolonya sa Pilipinas at hinikayat ang mga tao na gawin, mahalin, at palaganapin ang kulturang Amerikano. Dahil na rin sa pang-aakit na ito, maraming mga katutubo ang napaniwala ng mga Amerikano.