Ano ang pinagmulan ng mga salik ng produksyon?

Katanungan

ano ang pinagmulan ng mga salik ng produksyon?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang sambahayan. Ito ang parang pinaka-sentro ng mga mangangalakal at mga pamilya upang mabigyan sila ng mga lupain na masasaka.

Sila ang mga nagbibigay ng lupain sa mga magsasaka upang magkaroon ng lupain na matitila. Bukod pa rito, sila rin ang nagbibigay kita sa mga manggagawa nila.

Ang sambahayan ay parang gobyerno o bangko na kung saan nagbibigay ng mga pangangailangan ng mga tao. Bukod pa rito, nakatutulong ito sa mga maralita noon na mas madali makakuha ng lupain.

Ang salik ng produksyon ay nakabatay din sa kakayahan makalahok sa produksyon ng mga manggagawa o magsasaka sa bansa.