Ano ang Pinakamahalagang Salik ng Produksyon?

Katanungan

Ano Ang Pinakamahalagang Salik Ng Produksyon?

Sagot verified answer sagot

May mga iilan na nagsasabi na ang lupa ang pinakamahalagang salik ng produksyon. Ito ay dahil ang lupa ang pinagkukunan ng mga likas na yaman.

Ang mga likas na yaman na ito ang nagbibigay ng hilaw na materyales para sa proseso ng produksyon. Sinasabi nila na dito nakasalalay ang lahat, dahil kung walang pagmumulan ay walang magagawang produkto.

Ngunit may iilan rin na nagsasabi na ang paggawa ang pinakamahalagang salik ng produksyon. Sa paggawa nakasalalay ang tunay na kakayahan upang makagawa ng output o produkto.

Kung walang manggagawa ay wala ring magiging silbi ang mga likas na yaman o hilaw na materyales.