Ano ang saloobin ng mga tao sa lipunan tungkol sa taong may kapansanan o person with disability?

Katanungan

ano ang saloobin ng mga tao sa lipunan tungkol sa taong may kapansanan o person with disability?

Sagot verified answer sagot

ang saloobin ng mga tao sa lipunan tungkol sa taong may kapansanan o person with disability ay nakapalooob sa karapatang pantao na kinkilala sa bansa na kung saan ang mga tao ay nararapat na bigyan ng pantay na pagtingin may kapansanan man ito o wala.

Ang Ontario Human Rights Code o sa tagalog ay kilala na Karapatang Pantao sa Ontario ay ang nagsasaad na ang pagtingin sa mga taong may kapansanan ay dapat nalalayo sa diskriminasyon sapagkat ang bawat nilalang sa mundo ay nararapat na pahalagahan.

Ito ay higit na mauunawaan sa paraang, ang taong may kapansanan ay nararapat na makapaghanap-buhay, magkaroon ng sariling bahay, magamit ang iba’t ibang pampublikong serbisyo, at iba pa.