Ano ang taglay ng tao upang makaya niyang buuin ang kaniyang pagkatao?

Katanungan

Ano ang taglay ng tao upang makaya niyang buuin ang kaniyang pagkatao?

Sagot verified answer sagot

Ano ang taglay ng tao upang makaya niyang buuin ang kaniyang pagkataoAyon sa mga eksperto, ang taglay ng tao upang makaya niyang buuin ang kaniyang pagkatao ay ang lahat.

Sinasabing kaya lahat ng tao ang mga hakbang upang mapaunlad ang kaniyang sarili at pagkatao mula sa pag-aaral, pagpapalakas, pakikinig sa payo ng iba, at iba pang gawain upang maging maayos ang pamumuhay at pagiging buo ng isang tao.

Ang kinakailangan lang daw na isaalang-alang ng isang tao sa paghubog ng kaniyang pagkatao ay ang wastong paggamit ng mga bagay para sa kaniyang ikabubuti. Maraming resources ang mga tao kaya naman maraming paraan ang mga tao upang mahubog at buuin ang kaniyang pagkatao.