Ano ang tatlong aspektong sinusukat ng human development index?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ano ang tatlong aspektong sinusukat ng human development index? Ipaliwanag.

Sagot verified answer sagot

Life expectancy

Ito ay tumutukoy sa mga datos at estadistika na sumasaklaw sa haba ng buhay ng isang tao sa partikular na lugar o panahon.

Nasusukat ito sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang araw at taon ng kapanganakan at sa panahon na inilagi niya sa mundo o mortality rate. Kinukuha ang life expectancy sa pamamagitan ng pagkalkula sa datos ng partikular na bilang ng tao at pagtukoy sa average nito.

Academics

Kasama rin ang pagtaya sa bilang ng taon ng isang tao sa kanyang pag-aaral o mean years of schooling. Sinusukat nito ang akmang edad ng umpisa at pagtatapos ng isang mag-aaral o education index.

Gross National Income (GNI)

Dito ay sinusukat ang bayad o sweldo sa isang tao sa paggawa niya ng serbisyo o ang kanyang kita. Sinusukat din ito sa access ng isang tao sa maayos na health care.