Ano ang tawag sa enlightenment o kaliwanagan sa Spain?

Katanungan Sagot

Katanungan

Ano ang tawag sa enlightenment o kaliwanagan sa Spain? Hindi kasi ako marunong mag Spanish hahaha!

Sagot verified answer sagot

Ano ang tawag sa enlightenment o kaliwanagan sa SpainAng tawag sa enlightenment o kaliwanagan sa Spain o Espanya ay ang Ilustracion. Ito ay ang pagtukoy din nila sa panahon ng renaissance ng kanilang bansa.

Ito ay tinatawag din na pagsibol ng bagong Bourbon dynasty. Ito ay umiral sa bansang Espanya noong ika-18 siglo o 18th century.

Nakatuon ang bagong mga pinuno ng Ilustracion sa pagpapaganda at pagiging moderno ng pamahalaan ng Spain, pagpapaganda at pagpapaunlad ng mga impraestruktura, at iba pang mga mahahalagang pagbabago upang hindi na maulit pa ang pagbagsak ng ng pamahalaan ng Spain sa usaping pamumuno, ekonomiya, at iba’t ibang apsekto ng kanilang pamumuhay.