Ano ang tawag sa isang dayagram na sumisimbolo sa mga nakuhang impormasyon o datos?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang tawag sa isang dayagram na sumisimbolo sa mga nakuhang impormasyon o datos?

Sagot verified answer sagot

Ang tawag dito ay organizer. Ang organizer ay isang pamamaraan ng pag aayos ng mga nakalapa na datos o impormasyong hinggil sa isa o higit pang talakayan.

Ginagamit ito upang mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang mga natalakay na paksa sa eskwelahan at makatulong na masuri nila isa isa ang mga importanteng detalye nito.

Nakatutulong ito sa pagpokus ng mga pangunahin o importanteng impormasyon hinggil sa isang paksa at makadiskubre ng bagong kaalaman hinggil dito.

Dahil din sa graphic organizer o organizer ay naipapakita ng mga mag-aaral ang kanilang pagka-malikhain sa pag gawa ng organizer dahil maraming iba’t ibang paraan kung paano bumuo nito.