Ano ang tawag sa mga paring hindi nabibilang sa anumang samahang relihiyoso?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

Ano ang tawag sa mga paring hindi nabibilang sa anumang samahang relihiyoso?

Sagot verified answer sagot

Ano ang tawag sa mga paring hindi nabibilang sa anumang samahang relihiyosoAng tawag sa mga paring hindi nabibilang sa anumang samahang relihiyoso ay tinatawag na mga paring sekular. Ang mga paring sekular ay hindi naman kabilang sa ordeng pangrelihiyon.

Nasa ilalim sila ng pangangasiwa ng mga Obispo. Sinanay din silang humawak at mangasiwa sa mga parokya.

Nagsimula ang alitan sa pagitan ng mga paring sekular at mga Obispo nang ipag-utos ng mga ito na ang mga parokya ay pangangasiwaan na ng mga paring regular.

Itinilaga ang mga paring sekular sa posisyon ng mga pinagbitiw na pari. Dahil din sa mga paring sekular, nabuo ang konsepto ng sekularisasyon na nagpapalawig sa mga gawing hindi pansimbahan o labas sa impluwensiya ng relihiyon.