Ano ang tawag sa pamamaraan ng paglalaan ng takdang dami?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

ano ang tawag sa pamamaraan ng paglalaan ng takdang dami?

Sagot verified answer sagot

Ang pamamaraan ng paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunang yaman ay tinatawag na alokasyon. Ito ay naayon sa pangangailangan at kagustuhan ng isang tao.

Ang alokasyon ay isang mahalagang konsepto sa ekonomiks. Layunin ng konspetong ito na mabigyan at maipamahagian ng sapat na produkto at serbisyo ang isang lipunan. Kaya naman ito rin ay konektado sa mga proseso ng produksyon at konsumpsyon.

Sa ilalim ng konseptong alokasyon, sinisiguro nito na walang kasobrahan o walang kakapusan sa isang lipunan. Sa madaling salita, ang mga produkto at serbisyo ay sapat o tama lang para sa mga tao. Sinisiguro rin ng alokasyon na tama ang presyo ng mga produkto at serbisyo sa merkado.