Ano ang tinutukoy na pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa o rehiyon batay sa wika?

Katanungan Sagot

Katanungan

Ano ang tinutukoy na pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa o rehiyon batay sa wika?

Sagot verified answer sagot

Ano ang tinutukoy na pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa o rehiyon batay sa wikaEtnolinggwistiko ang tawag sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa o rehiyon batay sa wika.

Ang salitang etnolinggwistiko ay mula sa dalawang salitang pinagsama na “etno” at “lingwistiko.” Ang ibig sabihin ng etno ay “race” o “lahi” samantalang ang “lingwistiko” naman ay ibig sabihin ay “wika.”

Samakatwid, ang etnolinggwistiko ay isang sangay ng linggwistika na nakatuon sa pag-aaral ng koneksiyon o kaugnayan ng wika at kultura ng isang partikular na etnisidad o pangkat-etniko sa isang lugar.

Inaalam din sa pag-aaral na ito kung paano at ano ang pananaw ng bawat pangkat o katutubong grupo sa kanilang ginagamit na wika.