Ano ang trangkaso?

Katanungan

ano ang trangkaso?

Sagot verified answer sagot

Ang trangkaso ay tumutukoy sa isang sakit na nakahaahwa. Ito ay dulot ng influenza virus na siyang nagdadala ng impeksyon sa bahaging lalamunan, ilong, at baga o tinatawag ding respiratory tract.

Ang trangkaso ay naipakakalat mula sa paglanghap ng mga droplets mulasa pag-ubo o pagbahing ng isang taong nagtataglay nito.

Aayundin, ang paghawak sa iba’t ibang mga bagay na nalagyan ng sipon o plema ng taong may trangkaso at maihawaksa mga bahagi ng katawan gayan ng mata, ilong, bibig, at kamay.

Samantala, ang sintomas ng sakit na ito ay lagnat, pamamaga ng lalamunan, ubo, sakit ng ulo, panghihina at pananakit ng katawan.