Ano ang tumutukoy sa matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied?

Katanungan

ano ang tumutukoy sa matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied?

Sagot verified answer sagot

Ang supply function ay ang tumutukoy sa matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied.

Ang supply function ay isa sa mga pamamaraan kung paano maipakikita ang ugnayan sa pagitan ng presyo at ng bilang ng supply.

Ito ay ginagamitan ng ekwasyon na Qs = f (P) kung saan ang Qs ay ang tumutukoy sa quantity supplied na siyang nagsisilbing dependent variable.

Ang P naman ay ang tumutukoy sa presyo ng produkto na nagsisilbing independent variable. Kung kaya, ang pagtatala ng quantity supplied ay nakabatay sa pagbabagong nagaganap sa presyo ng mga produkto. Ang presyo ang may kakayanan na mabago ang bilang ng supply na handa at nakakayang ipagbili.