Ano ang tungkulin bakit ito obligasyong moral?

Katanungan

ano ang tungkulin bakit ito obligasyong moral?

Sagot verified answer sagot

Ang tungkulin ay ukol sa isang gawain o mga gawain na kailangan maisagawa ng isang indibidwal. Kailangan niya ito maisakatuparan upang pangalagaan ang kaniyang sarili at mapa-unlad ang kaniyang pagkatao.

Ito ay moral na obligasyon dahil ito ay nakatutulong sa pagpapaunlad sa ating mga sarili. Halimbawa na lamang ang pag aalaga sa ating kalusugan upang hindi madapuan ng mga sakit.

Kumain ng mga masustansyang pagkain upang maging malusog at hindi magkasakit, maligo araw araw upang mapanatili ang ating kalinisan sa sarili.

Ayan ang iilang halimbawa na makatutulong sa ating mga sarili at tungkulin na tupdin ito upang maging maayos ang ating mga buhay.