Ano ang tungkulin ng bawat tao kaugnay ng mga karapatang pantao?

Katanungan

ano ang tungkulin ng bawat tao kaugnay ng mga karapatang pantao?

Sagot verified answer sagot

May tinatamasang karapatang pantao ang bawat indibidwal sa mundong ito. Pagkasilang pa lamang ay taglay na natin itong mga karaptan na ito. Ngunit may kaakibat din itong mga tungkulin o responsibilidad na dapat nating gampanan.

Halimbawa, karapatan nating mamuhay sa mundong ito na may sapat na pagkain, may tahanan, at iba pa. Ngunit tungkulin natin na hindi abusuhin ang mga ito at masiguradong ang ibang tao ay nakakakuha rin ng kanilang sapat na pangangailangan.

Isa pang karapatan natin ay magkaroon ng ligtas na lipunan. Upang matupad ito ay kailangan natin gawin ang ating tungkulin na sumunod sa mga batas na ipinapatupad.