Ano-ano ang gamit ng wika sa lipunan magbigay kahit tatlo

Katanungan Sagot

1

Katanungan

Ano-ano ang gamit ng wika sa lipunan? Magbigay kahit tatlo 🙂

Sagot verified answer sagot

Ano-ano ang gamit ng wika sa lipunan magbigay kahit tatloIlan sa mga gamit ng wika sa lipunan ay ang impormatibo, personal, at regulatori. Ang impormatibong gamit ng wika ay ang pagbibigay ng kaalaman, impormasyon, o datos sa kaniyang kapuwa.

Mahalaga itong gamit ng wika dahil isa sa mga pangunahing layunin ng wika ay ang pagbibigay ng kaalaman. Ang ikalawa ang personal.

Ito naman ay ginagamit ng nagsasalita sa pagpapahayag ng kaniyang sariling damdamin, opinyon, o saloobin. Ang tao ay may damdamin na kailangan din niyang ilabas sa pamamagitan ng wika. Ang panghuli naman ay ang regulatori na ginagamit naman sa pagbibigay ng utos sa kaniyang kausap.