Ano-ano ang katangian ng gamit ng wika?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

Ano-ano ang katangian ng gamit ng wika?

Sagot verified answer sagot

Ano-ano ang katangian ng gamit ng wikaAng gamit ng katangian o tungkulin ng wika ay ang magbigay ng espisipiko at tiyak na pahayag sa isang taong kausap.

Kung pag-aaralang mabuti ang mga gamit ng wika, mababatid na ang bawat isa ay mayroong kaniya-kaniyang katangian at gamit.

Ang mga ito ay ang nagbibigay ng linaw sa ipinapahagay na ideya. Marapat lamang na malaman ng isang nagsasalita ng wika o gumagamit ng wika ang mga gamit ng wika upang hindi magkaroon ng kalituhan at magamit niya nang wasto ang wika sa naaayong sitwasyon.

Kabilang sa mga gamit ng wika ay ang instrumental, regulatori, personal, informative, regulatori, at interaksiyonal.