Ano-ano ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsulat ng katitikan ng pulong?

Katanungan

ano-ano ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsulat ng katitikan ng pulong?

Sagot verified answer sagot

Dapat tandaan kung sino ang mga kasali sa pulong, kung ano ang mga agenda na tinalakay, oras, lugar, at petsa. Ang katitikan ng pulong ay naglalaman ng mga agenda na kung ano dapat talakayin sa isang pagpupulong.

Halimbawa na lamang sa isang organisasyon ay mayroon sila katitikan ng pulong upang maayos ang pagkakasunod sunod ng kanilang diskurso at paglatag ng mga importanteng gawain.

Pag tapos naman nito itala sa kanilang katitikan ay maaari itong ipadala o ipabasa sa mga kasama sa pagpupulong muli upang hindi makalimutan, o kaya sa ibang hindi nakadalo upang maintindihan nila ang kanilang gawain sa organisasyon.