Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng desisyon?

Katanungan

ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng desisyon?

Sagot verified answer sagot

Ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng desisyon ay ang impormasyon, sitwasyon, payo, at pagkakataon.

Ang paggawa ng isang makabuluhang desisyon ay nararapat na isinasaalang-alang ang mga salik nito upang matimbang ng mabuti ang kaukulang tugon na gagawin.

Ang pagsasagawa ng pagpapasya ay nagagawa sa tulong ng mga sumusunod na hakbang: Una, pagtukoy o pag-alam sa suliranin upang masuri ang pinag-ugatan nito.

Ikalawa, pag-aaral sa mga solusyong pwedeng gawin o ang pagsisiguro na ang hakbang ay makabubuti para sa suliranin.

Ikatlo, pagsasaalang-alang sa bungang maaaring maidulot ng mga solusyong gagawin sapagkat mahalaga na isipin ang mga posibleng kahinatnan ng isang desisyon.

Ikaapat, pagtukoy sa personal gayundin sa pagpapahalagang pampamilya upang masiguro ang kabutihang maaring maidulot sa sarili at sa pamilya.

Ikalima, masusing pagpili sa pinakamainam na solusyon sa tulong na rin ng Poong Maykapal. At ikaanim, ang pagsiyasat sa kalalabasan ng desisyong gagawin.