Ano ano ang mga hakbang upang mapanatili ang pagiging responsable?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

ano ano ang mga hakbang upang mapanatili ang pagiging responsable?

Sagot verified answer sagot

Upang maging responsable ay kailangan hindi padaskul-daskol ang desisyon ng isang tao at isipin nang mabuti ang kaniyang mga magiging desisyon.

Kung iisipin niya nang maayos ang kaniyang gagawing desisyon ay magbebenipisyo ito sa kalakhan ng tao o komunidad na kaniyang kinabibilangan.

Bukod pa rito, dapat alam ng indibidwal ang kaniyang responsibilidad at obligasyon upang hindi niya ito malimutan o kaya paghandaan ang mga gawain.

Kung ikaw ay responsable na tao ay pahahalagahan mo rin ang kapakanan ng iyong kapwa at isaalang-alang ang kanilang sitwasyon. Lalo na ikaw ay isang lider ng grupo o komunidad, mahalaga na ikaw ay responsable.