Ano-ano ang mga tungkulin ng bawat institusyon ng lipunan?

Katanungan Sagot

Katanungan

Ano-ano ang mga tungkulin ng bawat institusyon ng lipunan?

Sagot verified answer sagot

Ano-ano ang mga tungkulin ng bawat institusyon ng lipunanIba-iba ang institusyong bumubuo sa isang lipunan, at bawat isang intitusyon ay mayroong tungkulin. Una na rito ay ang pamahalaan.

Tungkulin ng mga ito na magpatupad ng mga programa at batas na magtatakda ng katiwasayan, kaunlaran, at kapanatagan ng kanilang mga nasasakupan.

Sunod rito ay ang simbahan ng anumang sekta ng relihiyon. Tungkulin naman nilang ilapit ang mga tao sa Diyos at mas pagtibayin ang relasyon ng mga ito upang mas maging mabuti silang bahagi ng lipunan.

Ang mga paaralan naman ay inaasahang huhubog sa kaalaman ng bawat kasapi ng pamayanan. Ang pamilya naman ang pundasyon ng bawat lipunan kung saan hinuhubog ang kabuuan ng isang tao.