Ano ano ang oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa?

Katanungan

ano ano ang oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa?

Sagot verified answer sagot

Iba’t iba ang oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod: Sa pagsasaka, ang oportunidad ay ang makagamit ng mga teknolohiyang makabago upang bumilis ang produksyon maging ang mga karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pananaliksik upang mas gumanda at dumami ang kanilang ani.

Samantala sa pangingisda naman kabilang ang mga oportunidad na magkaroon ng mga karagdagang sasakyang gagamitin sa pangingisda, makapagpatayo ng planta ng mga gagamiting yelo maging imbakan, pagkakaroon ng mga makabagong kagamitan na gagamitin sa oangingisda gaya ng radas, at sonars, at ang pagpapaunlad ng mga panibagong programa na susuporta sa industriyang ito.