Ano anong uring panlipunan mayroon sa piyudalismo?

Katanungan

ano anong uring panlipunan mayroon sa piyudalismo?

Sagot verified answer sagot

Ang uring panlipunan na mayroon sa piyudalismo ay lipunang piyudal at manoryal. Sa pagsilang ng sistemang piyudalismo, higit na nakilala ang piyudal na lipunan na kung saan ang mga mamamayan ay nahati sa tatlong grupo, ang noble, pesante, at klerigo.

Sa ilalim ng lipunang ito ang hari lamang ang may karapatang magmay-ari ng mga lupa. Sa manoryal na lipunan, ang mga estadong may kakayahang makapagsarili ay nakatuon ang pamumuhay sa agrikultura.

Ang mga indibidwal ay may katungkulan na biyayaan ng pabahay, lupang masasaka, maging ng proteksyon ang mga naninirahan sa uri ng lipunang ito. Sa ilalim nito,ang mga lupa ay nahati sa tatlong uri, ang pagtatanim sa panahon ng tagsibol, taglagas, at ang lupang walang gamit.