Ano Ba Ang Katangian Ng Tradisyonal Na Ekonomiya?

Sinasabing ang tradisyonal na ekonomiya ay ang isang sistema na umaasa sa kaugalian, paniniwala, at kasaysayan ng partikular na panahon.

Mayroon ding limang katangian ang isang tradisyonal na ekonomiya na kinabibilangan ng sumusunod:

Nakasentro sa Pamilya o Tribo

Nasa gitna ng isang pamilya, lipi, lahi, o tribo ang isang tradisyonal na ekonomiya. Kadalasang ginagamit ang mga tradisyon at paniniwala mula sa karanasan at pananaw ng mga nakatatanda sa pamilya o lahi o tinatawag na elder sa pagbuo ng desisyon na may kinalaman sa kabuhayan at ekonomiya.

Umiiral sa Isang Nomadikong Lipunan


Sinasabing nasa isang hunter-gatherer na lipunan o nomadic na paligid ang isang tradisyonal na ekonomiya. Pinupuntahan o tinitirahan ng mga mamamayan ang isang lugar kung saan makakukuha sila ng pagkain at iba pang yamang kailangan nila sa araw-araw.

Kadalasang kung saan mas maraming hayop na maaaring hulihin o punongkahoy na maaaring pagkuhanan ng pagkain, naroon ang ekonomiyang tradisyonal o sinauna. Lumilipat-lipat din sila ng tahanan depende sa panahon o sa yamang natitira sa lugar na kinaroroonan.

Nakatuon sa Kalakalan o Barter

Mahalagang salik ng isang tradisyonal na ekonomiya ang pagpapalitan ng produkto o mas kilala bilang barter. Dahil nga nasa isang lugar sila na mayroong partikular na yamang nakukuha, ipinagpapalit nila sa yaman ng ibang lugar na wala sa kanilang teritoryo. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon sila ng bagay na nais nila, gayon din ang kabilang panig na nakikipagpalitan sa kanila.

Bumubuo ng mga Produktong Tanging Kailangan Nila

Taliwas sa ginagawa sa kasalukuyang panahon, ang isang tradisyonal na ekonomiya ay nakatuon lamang sa paggawa ng produkto at serbisyong kailangan. Walang oras at panahon ang mga ninuno at liping nasa tradisyonal na ekonomiya sa paglikha ng produktong hindi agad magagamit. Bihira ding may sobra at matira sa kanilang mga yaman o resources.

Agrikultural ang Kinabubuhay

Mas mahalaga ang pagkain sa tradisyonal na ekonomiya kaya naman nakasentro ito sa pagsasaka, pangingisda, pagtatanim, at iba pang gawaing agrikultural.