Ano bang mga paghahanda ang maaari nating gawin?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano bang mga paghahanda ang maaari nating gawin?

Sagot verified answer sagot

Ang mga paghahanda na maaaring gawin ng mga tao ay ang mga sumusunod: manood mula sa mga telebisyon o makinig sa radyo kung gaano kalakas ang mangyayaring sakuna at makinig kung ano ang pwedeng tulong na maibibigay ng gobyerno para sa mga lilikas mula sa lugar.

Pangalawa, maghanda ng emergency kit at mag impake kung lilikas mula sa bulnerableng lugar na maaapektuhan nang malala ng kalamidad.

Pangatlo, ayusin o iligpit ang mga kagamitan upang hindi maabutan ng baha kung sakaling pasukin nito ang mga tirahan at mabawasan ang mga pinsalang magagawa ng kalamidad. Pang-apat ay sumunod sa mga awtoridad kung pinalilikas dahil para rin naman ito sa kaligtasan ng bawat isa.