Anong bahagi ng framework makikita ang aktibong partisipasyon ng komunidad?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

anong bahagi ng framework makikita ang aktibong partisipasyon ng komunidad?

Sagot verified answer sagot

Sa pinakaunang hakbang, ang community engagement, ay ang bahagi ng framework kung saan makikita ang aktibong partisipasyon ng komunidad.

Ang framework na ito ay alinsunod sa pananaliksik ng Community-based Disaster Risk Management (CBDRM) upang maiwasan o maagapan ang anumang pinsala na maaaring mangyari sa oras ng panganib, sakuna, o kalamidad sa lugar.

Ang community engagement ay tumutukoy sa aktibong partisipasyon ng mga mamamayan na nakatira sa lugar na iyon. Importante ang kanilang partisipasyon dahil sila ang nakararanas ng mga problema at sa kanila lamang malalaman kung paano tutugunan o susolusyonan ang mga problemang dulot ng anumang mga panganib o sakuna.