Anong instrumento sa pangangalap ng datos ang gagamitin?

Katanungan

anong instrumento sa pangangalap ng datos ang gagamitin?

Sagot verified answer sagot

Maaaring gumamit ng gadyet, internet, o application na makatutulong sa pananaliksik at pagkalap ng datos.

Lalo na ngayong distance learning ay mahalaga na magkaroon ng gadyet upang makapaghanap ng mga mapagkakatiwalaan na sanggunian hinggil sa mga paksa.

Dagdag pa rito, ang kailangan maging mapanuri rin kung gagamit ng internet para sa datos dahil hindi lahat ay tama.

Maaaring maging biktima ng misimpormasyon kaya kailangan basahin at unawain nang maigi. Ang paggamit din ng mga application ay maaaring makatulong para mas mabilis at episyente ang paghahanap ng datos. Mayroon din mga tiyak na application para sa iilang paksa upang tama ang mahanap na datos para rito.