Anong kasanayan at kaalaman ang madali mong natutunan sa aralin?

Katanungan Sagot

Katanungan

anong kasanayan at kaalaman ang madali mong natutunan sa aralin?

Sagot verified answer sagot

Anong kasanayan at kaalaman ang madali mong natutunan sa aralinAng kasanayan sa pakikinig at pag-unawa sa binasa ang madali kong natutuhan sa aralin. Sa araling ito ay nabatid kong mahalaga talaga ang pakikinig sa klase gayun din ang pag-unawa sa kung ano man ang iyong binabasa.

Kung ang bawat mag-aaral ay itutuon ang kanilang atensiyon at oras sa mga aralin habang nasa oras ng klase ay tiyak na matututo sila nang husto.

Ang pag-unawa sa kung ano man ang inaaral ay lubhang makatutulong sa sino man upang magkaroon ng bagong kaalaman. Ngayong batid ko na ang mga estratehiya at paraan sa epektibong pag-unawa at pakikinig, sa mga susunod na aralin ay magagamit ko na ito.