Anong kasanayan at kaalaman ang madali mong natutunan sa aralin?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

anong kasanayan at kaalaman ang madali mong natutunan sa aralin?

Sagot verified answer sagot

Anong kasanayan at kaalaman ang madali mong natutunan sa aralinAng kasanayan sa pakikinig at pag-unawa sa binasa ang madali kong natutuhan sa aralin. Sa araling ito ay nabatid kong mahalaga talaga ang pakikinig sa klase gayun din ang pag-unawa sa kung ano man ang iyong binabasa.

Kung ang bawat mag-aaral ay itutuon ang kanilang atensiyon at oras sa mga aralin habang nasa oras ng klase ay tiyak na matututo sila nang husto.

Ang pag-unawa sa kung ano man ang inaaral ay lubhang makatutulong sa sino man upang magkaroon ng bagong kaalaman. Ngayong batid ko na ang mga estratehiya at paraan sa epektibong pag-unawa at pakikinig, sa mga susunod na aralin ay magagamit ko na ito.