Anong kategorya ng wika ang ginamit sa kwentong Isolated Camp?

Katanungan

anong kategorya ng wika ang ginamit sa kwento isolated camp?

Sagot verified answer sagot

Kung ating babasahin ang kwentong may pamagat na “Isolated Camp,” ating mapagtatanto na ang kategorya ng wikang ginamait rito ay Di-Pormal, partikular na ang wikang kolonyal.

Kapag sinabing wikang kolonyal, ito ay ang lengguwahe na hindi lokal sa lugar na iyon. Halimbawa na lamang sa atin dito sa Pilipinas ay wikang Filipino ang ating pangunahing lokal na wikang ginamagamit.

Ang iba pang wikang maririnig natin sa bansa tulad ng Ingles, Hapon, etc. ay wikang kolonyal dahil nagmula ang mga ito sa mga banyaga. Ginamit rin sa kwento ang sinasabing wikang lalawigan, uri ng wika kung saan ang mga salita ay pinapaikli.